Studia anthroponymica Scandinavica
Årgång: 2014

Innehåll:

  • Aldrin, Emilia: Förnamnsvalet som resurs för förhandling av könsidentiteter och könsgränser.
  • Frändén, Märit: "Vi bestämde oss för att skriva namnet på ett svenskt sätt". Förnamnsval i sverigefinska familjer.
  • Haubrichs, Wolfgang: Personennamen sprachlich ostgermanischer Provenienz.
  • † Hellberg, Lars: Inge och Inga – ett omaka kortnamnspar. Med en efterskrift av Thorsten Andersson.
  • Källström, Magnus: Mansnamnet runsv, Gunnvarr – ett bidrag till en gammal tvistefråga.
  • Löfdahl, Maria & Wenner, Lena: Det mångkulturella Sveriges onomastikon – en kortfattad projektbeskrivning.
  • Peterson, Lena: Skråmstastenens þorgun – mansnamn eller kvinnonamn?
  • Piispanen, Peter Sauli: A description of Finnish male hypocoristics – an Optimality Theory approach.
  • Leibring, Katharina: Namnet Tindra – från djurnamn till flicknamn.

Ladda ned Studia anthroponymica Scandinavica 2014.
Beställ Studia anthroponymica Scandinavica 2014