Svenska landsmål och svenskt folkliv
Årgång: 2016

Innehåll:

Svenska landsmål och svenskt folkliv innehåller, förutom recensioner, nedanstående bidrag.

Forskningsartiklar

 • John Helgander: Älvdalska – språk eller dialekt? Perspektiv på debatterad fråga
 • Blanka Henriksson: En lock från det förgångna. Hårartefakter och rituella praktiker
 • Adam Horn af Åminne: Verbal kongruensböjning i sydvästsvenska dialekter
 • Bengt af Klintberg: Den döda modern – en ovanlig nordisk bindeformel
 • Lena Marander-Eklund: "Jag glömmer aldrig åskvädret 1960 tror jag det var" – ovädersberättelser
 • Pia Karlsson Minganti and Ingvar Svanberg: Märta Hedlund (1913–1944): An Early Scholar in Swedish Ethnology
 • Jenny Nilsson, Catrin Norrby, Jan Lindström och Camilla Wide: Hälsningsfrasers sociala värde i sverigesvenskt och finlandssvenskt talspråk
 • Ulrika Wolf Knuts: På julklappsuppköp. Om användningen av svenska och finska i vardagslivet


Meddelanden och aktstycken


 • Hans Jonsson: Ro 'råegg', vrå 'hörn' och ro 'höft'
 • Mats Rydén: Johannes Franckenius och de svenska floranamnen


Minnesord

 • Kerstin Gunnemark och Annika Nordström: Sven B. Ek 1931–2016
 • Peter Slotte: Lars Huldén 1926–2016
 • Gun Herranen: Jan-Öjvind Swahn 1925–2016


Ladda ner Svenska landsmål och svenskt folkliv 2016.
Beställ Svenska landsmål och svenskt folkliv 2016.