Svenska landsmål och svenskt folkliv
Årgång: 2018

Innehåll:

Svenska landsmål och svenskt folkliv innehåller, förutom recensioner och en översikt över aktuell litteratur om svenska dialekter, nedanstående bidrag.

Forskningsartiklar

  • Dace Bula, Sanita Reinsone och Rita Treija: Dag Trotzig i Lettland
  • Alexander Mankov: Slavonic Loanwords in the Dialect of Gammalsvenskby
  • Susanne Nylund Skog: Från Småland till Michigan, och tillbaks igen. Verklighetens fiktiva platser i en svenskamerikans berättelser
  • Åke Sandström: Sägnen om fiskarlapparna på Holmön 
  • Malin Thor Tureby: Svenskjudiska liv. Levnadsberättelser i skuggan av förintelsen
  • Terese Zachrisson: "Genom Guds nåd sin hälso igen bekommit". Heliga källor i tidigmodern fromhetskultur


Meddelanden och aktstycken

  • Johanna Berg et. al: Making Achival Speech Recordings Accessible for Research. A Report from the Tilltal project
  • Gunvor Flodell: Misionessvenskans dagar räknade?
  • Erik Magnusson Petzell: Automatisk transkribering av landsmålstext


Ladda ner Svenska landsmål och svenskt folkliv 2018.
Beställ Svenska landsmål och svenskt folkliv 2018.