Bernadotteprogrammet

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 125 000 kronor för varje mottagare. Utlysningen riktar sig till post doc- forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst ett halvår vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek. Sista ansökningsdag: 8 januari 2021.

Läs mer om utlysningen.
More information about the Bernadotte Programme.


Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagande

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2020 avsatt medel som bidrag till doktorander vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för materialinsamling, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, etc.). Ämnet för doktorsavhandlingen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur, begreppet dock tolkat i vid mening. Sista ansökningsdag: 30 september 2020.

Läs mer om utlysningen.


Resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktoral forskning

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2020 avsatt medel som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Sista ansökningsdag: 30 septmeber 2020.

Läs mer om utlysningen.


Jonseredsstipendium

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser ett stipendium för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson vid Jonsereds herrgård strax öster om Göteborg. Stipendiet är avsett för forskare inklusive doktorander som har behov av att ostörd i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom Akademiens verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Stipendiet omfattar hyra för en av lägenheterna i Villa Martinson samt 10 000 kronor för resor och andra omkostnader. Stipendiet skall ha utnyttjats före utgången av år 2021.

Till Jonsered, som är beläget en dryg mil öster om Göteborg tar man sig, om man inte nyttjar egen bil, med buss eller tåg från Göteborg. Avståndet från Jonsereds station till Villa Martinson är cirka en kilometer. I villan gäller självhushåll.

Ansökan med kortfattade uppgifter om vilket forskningsarbete sökanden ämnar ägna sig åt under stipendiemånaden skall vara Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tillhanda under adress ansokan@gustavadolfsakademien.se senast den 15 december 2020.

Den som tilldelas stipendiet ska själv kontakta Jonseredsstiftelsen för att träffa överenskommelse om till vilken period som vistelsen i Villa Martinson skall förläggas. Kontaktperson är Bengt-Ove Boström, telefon 0709-323888, e-post bengt-ove.bostrom@pol.gu.se. Ytterligare information om Villa Martinson finns här.


Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".