Bernadotteprogrammet

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiet ska bidra till att täcka merkostnader (resor, fördyrade levnadskostnader etc.) för minst ett halvårs vistelse vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek för en person utanför Norden som disputerat under de senaste fem åren. Sista ansökningsdag: 8 januari 2020.

Läs mer om Bernadotteprogrammet.
Information om utlysningen (svenska).
Information om utlysningen (engelska).


Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".