Bernadotteprogrammet

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiet ska bidra till att täcka merkostnader (resor, fördyrade levnadskostnader etc.) för minst ett halvårs vistelse vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek för en person utanför Norden som disputerat under de senaste fem åren. Sista ansökningsdag: 8 januari 2020.

Läs mer om Bernadotteprogrammet.
Information om utlysningen (svenska).
Information om utlysningen (engelska).


Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagande

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2020 avsatt medel som bidrag till doktorander vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för materialinsamling, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, etc.). Ämnet för doktorsavhandlingen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur, begreppet dock tolkat i vid mening. Sista ansökningsdag: 25 februari 2020.

Läs mer om utlysningen.


Resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktorand forskning

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2020 avsatt medel som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Sista ansökningsdag: 25 februari 2020.

Läs mer om utlysningen.


Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".