Resebidrag till doktorander för materialinsamling och konferensdeltagande

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2019 avsatt 100 000 kronor som bidrag till doktorander vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för materialinsamling, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, etc). Ämnet för doktorsavhandlingen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur, begreppet tolkat i vid mening. Tilldelade medel skall ha kommit till användning senast 31 januari 2020. Sista ansökningsdag: 4 mars 2019.

Läs mer.

Resebidrag till materialinsamling och konferensdeltagande i samband med postdoktoral forskning

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2019 avsatt 100 000 kronor som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Ämnet för forskningen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur – begreppet folkkultur tolkat i vid mening. Medlen kan sökas av person som disputerat under de senaste fem åren räknat från sista ansökningsdag, således med disputationsdag den 4 mars 2014 eller senare. Sista ansökningsdag: 4 mars 2019.

Läs mer.

Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".