Resebidrag till doktorander
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2018 avsatt 100.000 kronor som bidrag till doktorander vid universitet i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete. Ämnet för doktorsavhandlingen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur, begreppet tolkat i vid mening. 

Läs mer om utlysningen.

Resebidrag till postdoktorala forskare
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2018 avsatt 100.000 kronor som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Ämnet för forskningen skall vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur, begreppet tolkat i vid mening.

Läs mer om utlysningen.

Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".