Foto: Jon Holmén, Institutet för språk och folkminnen.