Postadress:
Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Klostergatan 2, SE-753 21 UPPSALA

Sekreterare:
Fredrik Skott
sekreteraren@gustavadolfsakademien.se

Organisationsnummer: 262000-1178  
Plusgiro: 26 33 66-7
Bankgiro: 5952-2573
VAT SE91262000117801


Fotografiet på startsidan: Nordiska museet.