Hedersledamot liksom inländsk och utländsk arbetande ledamot väljs av akademien medan stödjande ledamot och korresponderande ledamot utses av styrelsen. Antalet inländska arbetande ledamöter kan vara högst 40, utländska arbetande ledamöter och stödjande ledamöter högst 30. En arbetande ledamot överförs till kategorin seniorledamöter vid fyllda 70.