Michael Schulte (f. 1963) forsker og formidler innenfor eldre nordisk (norsk) språk og språkhistorie: runologi, formler, formelspråket og runemagi, historisk sosiolingvistikk, literacy, norrønt, urnordisk og eldre nordgermansk, språksystemet og skriftsystemer, den eldre og yngre futharken, og moderne lingvistiske teorier. For tiden jobber han med en ny runegrammatikk og typologiseringen av formler i eldre og yngre runeinnskrifter. Han er adjunktprofessor ved Háskóli Íslands (Reykjavík) siden 2015 og Heliopolis Universitet i Kairo siden 2019. Schulte er dessuten styremedlem i Agder Vitenskapsakademi og medlem i flere vitenskapsakademier, blant annet Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi, DKNVS, Trondheim (siden 2012). I 2014 mottok han Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, Historisk-filosofisk klasse.