Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Akademiens uppgift är att främja forskning rörande svensk folkkultur.

Läs mer om akademien