Bernadotteprogrammet


Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur maximalt två vistelsestipendier för år 2025. Stipendierna kan sökas av postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 125 000 kronor för varje mottagare. Härtill tillkommer bidrag till resor, konferenser eller fältarbeten på 25 000 kronor. Med programmet vill Akademien etablera en långsiktig relation med stipendiaterna, som bl.a. kommer att ges möjlighet att söka ytterligare medel, t.ex. för anordnande av symposium. Sista ansökningsdag: 10 augusti 2024.

Within the framework of the Bernadotte Programme, the Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture invites applications for a maximum of two scholarships. These are intended for 2025 and for postdoctoral researchers working within the fields the Academy represents; Swedish folk culture in this context is to be taken in a broad sense. Each award is for SEK 125,000. In addition, there is a grant for travel, conferences, or fieldwork of SEK 25,000. The Academy aims to establish a long-term relationship with the scholarship holders, who will, among other things, be given the opportunity to apply for additional funding, for instance, to organize symposiums. Applications must arrive no later than August 10, 2024.

Läs mer.

Read more.


Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".