Resebidrag till doktorander

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till doktorander vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för materialinsamling, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, etc.). Ämnet för doktorsavhandlingen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur, begreppet dock tolkat i vid mening.  Sista ansöningsdag: 28 februari 2023.

Läs mer.


Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till tryckningsbidrag för doktorandsavhandlingar. Ämnet för doktorsavhandlingen ska klart anknyta till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur, begreppet tolkat i vid mening. Sista ansökningsdag: 28 februari 2023.

Läs mer. 

Resebidrag i samband med postdoktoral forskning

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har avsatt medel som bidrag till postdoktoral forskning vid lärosäten i Sverige till täckande av kostnader för resor och logi (t.ex. besök i arkiv och bibliotek för insamling av källmaterial, för fältarbete och för aktivt deltagande i konferenser/symposier, företrädesvis för presentation av det egna forskningsarbetet). Ämnet för forskningen ska vara av den karaktären att det klart anknyter till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folkkultur – begreppet folkkultur dock tolkat i vid mening. Sista ansökningsdag: 28 februari 2023.

Läs mer.


Landsprosten Erik Anderssons minnesfond

Ur Landsprosten Erik Anderssons minnesfond utlyses medel för arbete i Ovikens sockens kyrkokör och manskör samt för forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645, därnäst i för Storsjöbygden gemensamma frågor av mera betydande intresse, avseende nämnda tid, och sist i landskapet Jämtlands historia överhuvud under detta tidsskede – ställning, tillstånd, näringar, förhållanden beträffande provinsen som enhet. Sista ansökningsdag: 28 februari 2023.

Läs mer om fonden


Lars Hellbergs fond

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser maximalt fem stipendier ur Lars Hellbergs fond ”till unga forskare i nordiska språk som arbetar tvärvetenskapligt”, som det heter i fondens stadgar. Det rör sig om projekt på maximalt 12 månader. Sista ansökningsdag: 31 mars 2023.

Läs mer
More information


Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".