Landsprosten Erik Anderssons minnesfond

Ur Landsprosten Erik Anderssons minnesfond utlyses medel för arbete i Ovikens sockens kyrkokör och manskör samt för forskning i Ovikens sockens äldre historia fram till freden i Brömsebro år 1645, därnäst i för Storsjöbygden gemensamma frågor av mera betydande intresse, avseende nämnda tid, och sist i landskapet Jämtlands historia överhuvud under detta tidsskede – ställning, tillstånd, näringar, förhållanden beträffande provinsen som enhet. Sista ansökningsdag: 31 oktober 2021.

Läs mer om fonden.

Bernadotteprogrammet

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur maximalt två vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening. Stipendiesumman är 125 000 kronor för varje mottagare. Utlysningen riktar sig till post doc-forskare utanför Sverige som vill tillbringa minst fyra till sex månader vid ett svenskt lärosäte eller ett forskningsinriktat arkiv/museum/bibliotek. Sista ansökningsdag: 1 februari 2022.

Läs mer.
Information in English.

Foto: Markus Andersson, "Benpärlor, utgrävning vid Nya Lödöse".