Vår korresponderande ledamot, journalisten Stig Tornehed, Växjö, avled den 17 november 2017, 93 år gammal. Han kom från småländska Västra Torsås. Tidigt knöts han efter sin realexamen till Nya Växjöbladet som lokalredaktöri Alvesta. Det var vid den tidningen som också Vilhelm Moberg inledde sin bana, en författare som Tornehed senare i livet flera gånger återkom till. Tornehed verkade sedan sexton år vid lokaltidningen Kungsbacka. Här kom han att engagera sig i den kulturhistoriskt intressanta Mårtagården på halländska Onsala, en sjökaptensgård från 1780. År 2004 gav han ut en fascinerande bok om gården, Under samma himmel, där han skildrar de sjöfarare, fiskare och emigranter som låg bakom bostället.

Men andra medier kom snart att fånga hans intresse. Under 1960-talet gick Tornehed nämligen över till radion och blev så småningom, år 1979, chef för teves Smålandsdistrikt. Som radioproducent firade han stora framgångar.

Han arbetade som kulturskildrare i Olof Forséns och Lars Madséns efterföljd, och man minns med förtjusning hans intervjuer med Vilhelm Mobergs ungdomsvänner och intervjuerna med Moberg själv, när denne, bestämd som han var, brutit kontakterna med Sveriges Radio men ändå glatt ställde upp för Smålandsradions Tornehed. Diskofilen Lars-Göran Frisk blev genom Tornehed riksbekant i det legendariska radioprogrammet Skivor från Vetlanda, vars första del gick i radions P3 år 1977. Lysande är också Torneheds teve-produktioner såsom dramatiseringen av Vilhelm Mobergs Brudarnas källa samt reportagen från Minnesotas svenskbygder. 

Många är Torneheds publikationer och utställningar om bonadsmålare i Halland och i Sunnerbo härad, och han var dessutom initiativtagare till ett återkommande nordiskt bonadssymposium. Han intresserade sig även för operasångerskan Christina Nilsson, och tog 1989 initiativ till Christina Nilsson Sällskapet. År 1993 var han med och stiftade Smålands akademi, där han i styrelsen hade flera befattningar. Tornehed kallades samma år till filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet.

Personligen var han en engagerad och lyhört lyssnande människa, som med framgång kunde kommunicera med alla sorters människor. Stig Tornehed blev korresponderande ledamot i vår akademi 1995, och erhöll samma år stipendiet från Marie-Louise och Gösta Virdings fond.

Av Lars-Erik Edlund
Preses, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Minnesordet är publicerat i Saga och sed 2018, s. 13-14.