Fredrik Nilsson (1967) är fil. dr i etnologi och professor i etnologi vid Åbo Akademi respektive Lunds universitet. Nilsson forskning behandlar bland annat nationsgränsers kulturella komplexitet, maskulinitet och politiska rörelser. Nilsson sitter i redaktionsrådet för RIG respektive Budkavlen.

E-postadress: jtf.nilsson@abo.fi