Gunnar Almevik (f. 1969), professor i kulturvård och vetenskaplig ledare för Hantverkslaboratoriet och Heritage Visualisation Lab på Göteborgs universitet. Hans forskning placerar sig i det kulturhistoriska fältet med inriktning mot hantverk, byggnads- och bebyggelsehistoria och med särskild uppmärksamhet på metodologiska frågor.

E-post: gunnar.almevik@conservation.gu.se
Hemsida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/gunnaralmevik