Katharina Leibring (f. 1958), fil. dr i nordiska språk 2000 och docent i nordiska språk vid Uppsala universitet år 2006. Hon är förste forskningsarkivarie med inriktning mot namnforskning vid Institutet för språk och folkminnen (Isof). Hennes forskning rör främst personnamn från 1600-talet till dagens namngivning av småbarn och fältet övriga namn, särskilt djurnamn, i båda fallen ofta med en socioonomastisk prägel. Hon är Isofs ledamot i Namnlängdskommittén och styrelsesuppleant i Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Leibring är även vice ordförande i Ortnamnssällskapet i Uppsala.

E-post: katharina.leibring@isof.se
Hemsida: https://www.isof.se/vart-uppdr...