Owe Ronström (f. 1953) är professor i etnologi vid Uppsala Universitet, docent i musikvetenskap vid Åbo Akademi. Hans forskning har inriktats mot musik, dans, mångkultur, åldrande, ritualer, folkmedicin, kulturarv, öar och turism. 

E-post: owe.ronstrom@etnologi.uu.se
Hemsida: http://owe.ompom.se/ och http://katalog.uu.se/empinfo?i...