Anders Andrén (f. 1952) är seniorprofessor i arkeologi i Stockholm. Han har varit forskningslektor i historisk arkeologi i Lund 1993-1998, professor i medeltidsarkeologi i Lund 2000-2004 och professor i arkeologi i Stockholm 2005-2019. Andrén har varit gästforskare/gästprofessor i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala, Heideberg, Berkeley, Zhengzhou och Aarhus. Hans forskning är inriktad på stadsarkeologi, religionsarkeologi och historisk arkeologi i ett globalt perspektiv. Andrén har deltagit i eller lett nio externfinansierade projekt, bland andra, Vägar till Midgård, Förmodern globalitet, Böckernas folk, Pre-Christian Religions of the North och Ancient Images 2.0. Han har varit ledamot av redaktionella råd för nio engelskspråkiga och tyskspråkiga arkeologiska tidskrifter. Andrén har varit ledamot av flera svenska och danska forskningsråd och forskningsstiftelser, Rådet för den kulturhistoriska fakulteten vid Wiens universitet samt Den nordiska forskarskolan i arkeologi och Forskarskolan i kulturhistoriska studier i Stockholm. Under åren 1986-2022 har han handlett 34 doktorander till disputation.Andrén har publicerat 6 monografier, 15 antologier (som redaktör eller medredaktör), 55 större artiklar och 100 mindre artiklar och recensioner.