Birgitta Svensson är professor i etnologi. Hennes forskning är inriktad mot marginaliseringsprocesser och kulturhistoria på de tre forskningsfälten migration/medborgarskap, identifikationens historia samt landskap och rumsligheter. Svensson ingår i redaktionen för Ethnologia Scandinavica.

E-postadress: birgitta.svensson@etnologi.su.se
Hemsida: www.su.se/profiles/bisv...