Neil Price (f. 1965), fil. dr samt docent i arkeologi, stolsprofessor i arkeologi vid Uppsala universitet och Vetenskapsrådets rådsprofessor med projektet Vikingafenomenet (2016-2025). Hans forskning kretsar kring vikingatiden, särskilt religion och ritual, krig och identitetsfrågor; han forskar också om 1700- till 1900-talet i Oceanien.

E-post: neil.price@arkeologi.uu.se
Hemsida: http://www.arkeologi.uu.se/per...