Neil Price (f. 1965), fil. dr och docent i arkeologi, stolsprofessor i arkeologi vid Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad mot vikingatiden, särskilt fornskandinavisk religion och föreställningsvärldar. Under tiden 2016-25 innehar han en rådsprofessur från Vetenskapsrådet för projektet The Viking Phenomenon om vikingatidens ursprung. Price är ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien, samt ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Society of Antiquaries of London, Royal Society of Edinburgh, m fl.