Carl Frängsmyr (f. 1971) är docent i idé- och lärdomshistoriska vid Uppsala universitet. Han har skrivit ett flertal universitetshistoriska arbeten, däribland tvåbandsverket Uppsala universitet 1852–1916 (2010). Han har även uppmärksammat idéhistoriska teman såsom göticismen och klimatlärans inflytande i det svenska 1700-talet. Frängsmyr är ledamot av Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala, Michaelisgillet och Collegium Curiosorum Novum. Han är ordförande i Svenska Linnésällskapet och hedersledamot vid Norrlands nation i Uppsala.

E-post: Carl.frangsmyr@ub.uu.se
Hemsida: https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-605