Andreas Nordberg (f. 1971), fil. dr. och docent i religionshistoria vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad mot fornnordisk religion och spänner över ämnena religionshistoria, religionsarkeologi och religionshistorisk folkloristik.

E-postadress: andreas.nordberg@rel.su.se