Dan Lundberg (f. 1959), docent i musikvetenskap och generaldirektör för Statens musikverk. I sin forskning har han huvudsakligen ägnat sig åt frågor om musik, identitet, kulturarv och ideologi samt svensk och europeisk folkmusik ur ett musiketnologiskt perspektiv. Dan Lundberg är också ledamot av Kungliga Musikaliska akademien.

E-post: dan.lundberg@musikverket.se
Hemsida: https://musikverket.se/forskning/dan-lundberg/