Torun Zachrisson (f. 1960), fil. dr och docent i arkeologi vid Institution för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot samhällsförändringar under järnåldern, dess kulturlandskap och den förkristna religionens materiella lämningar. Zachrisson deltar i flera nordiska forskningsprojekt och är vice ordförande i Internationella Sachsensymposiet.

E-post: torun.zachrisson@ark.su.se
Hemsida: http://www.su.se/profiles/tzac...