Staffan Fridell (f. 1952), pol. mag., fil. dr, professor emeritus i nordiska språk vid Uppsala universitet. Forskning om svensk och nordisk språkhistoria i vid bemärkelse, bl.a. ortnamn, personnamn, runologi, etymologi, dialektologi. Etymologisakkunnig åt Svenska akademiens ordbok.

E-post: staffrid@yahoo.com
Hemsida: http://www.nordiska.uu.se/om-o...