Anna Williams (f. 1957) är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning är inriktad mot kvinnors skrivande, biografi och arbetarlitteratur, genusperspektiv och litteratursociologi. Hon är ledare för det tvärvetenskapliga VR-projektet Mamma hursomhelst: litterära, vårdrelaterade och mediala berättelser.  

E-post: anna.williams@littvet.uu.se
Hemsida: http://katalog.uu.se/empinfo/?...