Lars-Eric Jönsson är professor i etnologi vid Lunds universitet. Hans forskning rör bland annat kulturarvens roll i samhället, kulturhistoriska perspektiv på massmedier, cykling respektive normalitet och avvikelse. Han är huvudredaktör för Ethnologia Scandinavica och medlem av akademiens styrelse.

E-post: lars-eric.jonsson@kultur.lu.se
Hemsida: http://www.kultur.lu.se/person...