Elena Balzamo (f. 1956) är litteraturhistoriker, översättare och kritiker. Hon disputerade på en avhandling om nordiska konstsagan och har givit ut flera folksagosamlingar, särskilt av urspungssagor. Hon är författare till ett flertal böcker huvudsakligen på franska och på svenska samt till en rad artiklar om nordisk litteratur- och idéhistoria (näml. 1500-, 1800- och 1900-talet), hon har även översatt till franska böcker av svenska äldre och samtida författare. Hon är utländskt ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.