Gunnar Ternhag (f. 1948) har bland annat varit professor i ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna och professor i musikvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning rör framför allt folklig musikutövning, instrumental som vokal, men han har också skrivit arbeten om tonsättaren Hugo Alfvén och hans verk. Ledamot av Kungl. Musikaliska akademien. 

E-postadress: gunnar.ternhag@gmail.com