Lars-Erik Edlund (f. 1953) är fil. dr i nordiska språk (Umeå universitet), professor i nordiska språk vid Umeå universitet. Han har i sin forskning studerat ortnamn, dialekter och språkhistoria, och har lett åtskilliga tvärvetenskapliga forskningsprojekt om Nordsveriges och Nordskandinaviens historia och folkkultur. Edlund är sedan 2016 preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. 

E-post: preses@gustavadolfsakademien.se
Hemsida: http://www.sprak.umu.se/om-ins...