Lars-Erik Edlund (f. 1953) är fil. dr och docent i nordiska språk (Umeå universitet), och var professor i nordiska språk vid Umeå universitet 1995–2021. Från 2021 är han seniorprofessor. Han har i sin forskning studerat ortnamn, dialekter och språkhistoria, och har lett åtskilliga tvärvetenskapliga forskningsprojekt, främst om Nordsveriges och Nordskandinaviens historia och folkkultur. Edlund är sedan 2016 preses i Akademien, och var åren 2003–2021 dessutom preses i Kungl. Skytteanska Samfundet. 

E-post: preses@gustavadolfsakademien.se
Hemsida: http://www.sprak.umu.se/om-ins...