Thomas Lindkvist (f. 1949) fil. dr. i historia (Uppsala universitet), professor emeritus i historia, särskilt medeltidshistoria vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområden inkluderar medeltida socialhistoria, kristnandet och riksbildningen i Sverige, medeltida bergsbruk samt Västgötalagarna. Lindkvist är ledamot av Akademiens styrelse.

E-post: thomas.lindkvist@history.gu.se
Hemsida: http://historiskastudier.gu.se...