Ann-Catrin Östman (f. 1965) är akademilektor i nordisk historia vid Åbo Akademi och har studerat landsbygdens historia ur genushistoriska och historiografiska perspektiv, bland annat arbete, och visat hur manlighetsideal formuleras i historieskrivning och folklivsforskning. I studier av handel och kooperation har hon anlagt transnationella perspektiv.

E-post: aostman@abo.fi
Hemsida: https://www.abo.fi/kontakt/ann...