Olle Edström, har en bakgrund som professionell musiker och musikforskare vid Göteborgs universitet. Hans forskningområde är brett: samisk kultur, västerländsk konstmusik, estetik, jazz och populärmusik före ca 1960. Han har med en musiksociologisk–etnologisk inriktning bl.a. publicerat ett dussin böcker inom dessa områden. Han har  också verkat som External examiner, NIE Singapore samt professor II vid Norges Musikkhögskole. Han är även medlem Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg. 

E-post: olle.edstrom@gmail.com