Staffan Nyström (f. 1952), fil. dr och professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Hans forskning rör främst ortnamn, särskilt namnteori, namnterminologi samt nationell och internationell namnvård och namnplanering. Nyström är redaktör för Namn och bygd.

E-post: staffan.nystrom@nordiska.uu.se
Hemsida: https://mp.uu.se/web/profilsid...