Namn och bygd
ISSN 0077-2704

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar, recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden. Namn och bygd utges sedan nummer 28 (1940) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Bidrag som önskas publicerade sänds digitalt till Staffan Nyström med adressen staffan.nystrom@nordiska.uu.se. Dessutom sänds en pappersutskrift till redaktionen med adressen Namn och bygd, Box 135, SE-751 04 Uppsala, Sverige/Sweden.

Peer review-förfarande: Alla vetenskapliga artiklar, även smärre bidrag, granskas anonymt av minst två experter på området. Undantagna är beställda artiklar, t.ex. recensionsartiklar, den årliga namnkrönikan samt debattinlägg.

Abonnemang kan tecknas via eddy.se.ab, se kontaktuppgifter nedan. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Författaranvisningar

Redaktörer:
Staffan Nyström, Uppsala, staffan.nystrom@nordiska.uu.se
Eva Nyman, Uppsala, eva.nyman@nordiska.uu.se  
Inge Særheim, Stavanger, inge.saerheim@uis.no

Nordiskt redaktionsråd:
Terhi Ainiala, Helsingfors
Vibeke Dalberg, København
Lars-Erik Edlund, Umeå
Lennart Elmevik, Uppsala
Bent Jørgensen, København
Svavar Sigmundsson, Reykjavík

Redaktionens postadress:
Namn och bygd
Box 135
SE-751 04 UPPSALA 

Frågor rörande abonnemang och distribution riktas till eddy.se ab.
E-post: order@eddy.se. Telefon 0498-253900.
Adress: eddy.se ab, Box 1310, SE-621 24 Visby, Sweden.

Årgångar: