Bent Jørgensen (f. 1944) är professor i nordisk namnforskning och dansk språkhistoria. Sedan 1960-talet har han arbetat med danska ort- och personnamn och under 2000-talet med en ny dansk språkhistoria.