Daniel Lindmark (f. 1960), fil. dr i historia 1995, docent i historia 1999, professor i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning 2004, docent i kyrkohistoria 2007, professor i kyrkohistoria 2015. Hans forskning är inriktad mot folkundervisning, folkläsning och folklig religion, företrädesvis i det nordliga området, där samisk historia bildar ett särskilt intresse.

E-postadress: daniel.lindmark@umu.se
Hemsida: http://www.idesam.umu.se/om/pe...