Michael Barnes (f. 1940). Assistant Lecturer, Lecturer, Reader og Professsor i Scandinavian Philology, Dept. Of Scandinavian Studies, UCL 1964–1995; Professor of Scandinavian Studies på samme institutt 1995–2005. Emner: Nordiske språk med særlig vekt på språkhistorie og runologi. Har publisert en rekke skrifter om nordiske runeinnskrifter på De britiske øyer; også om færøyisk syntaks og Norn, samt en norrøn grammatikk for universitetsstudenter. Har i tillegg utgitt en bok om den  norske folkevisen Draumkvæde og en innføring i runologi: Runes: a Handbook.