Arne Bugge Amundsen (f. 1955) er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Han har siden 2003 vært redaktør i ARV. Nordic Yearbook of Folklore. 2007-2014 var han instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, og 2015-2018 dekan ved Det humanistiske fakultet, begge Universitetet i Oslo. Siden 2010 har han vært styreleder for Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo.