Clas Tollin (f. 1945) är fil. dr i kulturgeografi och docent i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han lade under sin tid vid Riksantikvarieämbetet grunden till en enhetlig metodik för användningen av historiskt kartmaterial i kulturmiljöarbetets tjänst. Vid Riksarkivet ledde han projektet ”Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna”, vilket gjorde det möjligt att digitalt tillgängliggöra Sveriges unika bestånd av storskaliga kartor från 1630–1655. Han arbetar även med restaurering och skötselåtgärder med inriktning på historien i landskapet.