Annikki Kaivola-Bregenhøj (f. 1939) är fil. dr. och professor i folkloristik. Hennes forskning är inriktad mot narrativa traditioner (i berättelser och berättandet samt drömtraditioner) och finska gåtors poetik och strukturella mönster.

E-postadress: annikki.bregenhoj@gmail.com