Fredrik Skott (f. 1972), fil. dr i historia, docent i nordisk folkloristik och chef för Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg. Hans forskning är inriktad mot kulturarvsproduktion, ritualer och narrativitet, föreställningsvärldar samt digital humaniora. Skott är ledamot av styrelsen för Kungl. Gustav Adolfs Akademien och dess sekreterare. Han är också ledamot av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Skott är redaktör för Svenska landsmål och svenskt folkliv.

E-postadress: fredrik@fredrikskott.se
Hemsida: http://www.sprakochfolkminnen....