Eva Nyman (f. 1949), fil. dr, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, professor i nordiska språk vid Mittuniversitetet, Avdelningen för humaniora. Hennes forskning är inriktad mot ortnamn, särskilt mot äldre suffixbildningar. Nyman är en av redaktörerna för tidskriften Namn och bygd.

E-post: eva.nyman@nordiska.uu.se