Barbro Blehr (f. 1957) är fil. dr i etnologi och professor i etnologi vid Stockholms universitet. Till hennes forskningsintressen hör ritualer, religion, nationalism och vardagsliv. Flera av hennes arbeten rör norska förhållanden, och i början av 2000-talet var hon gästprofessor i folkeminnevitenskap vid Universitetet i Oslo. Blehr har haft ledningsuppdrag på ämnes- och institutionsnivå vid Stockholms universitet och är 2018–20 vicedekan för de historisk-filosofiska institutionerna vid Humanistiska fakulteten.

E-postadress: barbro.blehr@su.se
Hemsida: https://www.su.se/profiles/ble...