Henrik Williams (f. 1958), fil. dr (1990), docent i nordiska språk (1992), professor i svenska språket (2000), professor i nordiska språk vid Uppsala universitet (2002–). Williams är framförallt runforskare, filolog och namnforskare. Han är ledare för RJ-projektet Digitala Birgitta, föreståndare för Uppsala runforum och medredaktör för tidskriften Futhark: International Journal of Runic Studies samt serierna Nordiska texter och undersökningar och Runrön: Runologiska bidrag utgivna vid Institutionen för nordiska språk.

E-post: henrik.williams@nordiska.uu.se
Hemsida: http://katalog.uu.se/empinfo?i...