Bertil Nilsson (f. 1951) har varit professor i kristendomens historia vid Göteborgs universitet. Hans forskning behandlar medeltida kanonisk och skandinavisk (kyrko)rätt samt religionsmötet under kristnandeprocessen i Skandinavien.

E-post: bertil.nilsson@rel.gu.se