Ann-Catrine Edlund (f. 1959), fil. dr i nordiska språk 2000, docent i nordiska språk 2008 och professor i svenska språket vid Mittuniversitetet 2017. Inom området etnografiskt orienterad lingvistik har hon bland annat studerat begreppsbildning utifrån kognitiv lingvistik samt vardagliga skriftpraktiker och identitet utifrån literacy-teori. Empirin hämtas från det nordliga rummet. 

E-postadress: Ann-catrine.edlund@miun.se
Hemsida: https://www.miun.se/Personal/a...