Med anledningen av Hans Maj:t Konungens 70-årsdag år 2016 instiftade de Kungliga akademierna tillsammans Bernadotteprogrammet med syfte att erbjuda en mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden. Förutom Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ingår Kungl. Akademien för de fria konstarterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien och Svenska Akademien i samarbetet.

År 2017 utsåg Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse två Bernadotte-stipendiater: Irene García Losquiño, Alicante, Spanien och Luke John Murphy, Aarhus, Danmark. Rubriken på Irene García Losquiños forskningsprojekt är “The North and West Germanic Place-Names of Galicia, Spain”. Luke John Murphys projekt är rubricerat ”The Limits of Discrepancy – Mapping Variation in Pre-Christian Nordic Religion”. 

År 2016 utsågs två Bernadotte-stipendiater av Kungl. Gustav Adolfs Akademiens styrelse: Melanie Schiller (Groningen, Nederländerna) och Declan Taggart (Aberdeen, Storbritannien). Schiller doktorerade i början av 2016 vid Amsterdams universitet på en avhandling om tyskhet i tysk populärmusik under 70 år. Som gästforskare vid Svenskt visarkiv undersökte hon inom ramen för Bernadotte-programmet hur svenskhet uttrycks i samtida svensk populärmusik. Taggart disputerade 2015 vid Centre for Scandinavian Studies, University of Aberdeen på en religionshistorisk avhandling om Tor-gestalten i fornnordisk religion. Som Bernadottestipendiat fördjupade han sin forskning inom detta ämne, bland annat genom att jämföra äldre och nyare uppfattningar av denna gudom. Taggart genomförde sin forskningsvistelse vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

"Utdelning av Bernadottestipendier". Foto: Kungahuset.se