Högtidssammanträde, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Kallelse, dagordning, protokoll från föregående sammanträde samt information om anmälan utsändes via e-post.