Doktorander

Kelsey Allyn Fuller (University of Colorado, Boulder) för fältarbete i Sverige för musiketnologisk avhandling om modernisering av samisk musik.

Sara Ekström (Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet) för arkivbesök i Tyskland för avhandling om ”den gustavianska statens nationella identitetspolitiska kulturprojekt”.

Lars Nylander (Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet samt Hälsinglands museum) för fältarbete för avhandling om folkligt måleri i Hälsingland.

Susanna Rolfsdotter Eliasson (Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet) för deltagande i 14th Conference, International Society for Ethnology and Folklore i april 2019 i Santiago de Compostela. 


Postdoc

Fil. dr Karin Eriksson-Arras (etnologi, Uppsala universitet) för deltagande i 14th Conference, International Society for Ethnology and Folklore i Santiago de Compostela i april 2019.

Fil. dr Jenny Ingridsdotter (etnologi, Umeå universitet) för resor m.m. för insamling av material för projektet ”Migration och kolonialism: Skapandet av ett svenskt kulturarv i Argentina”.

Fil. dr Tommy Kuusela (Institutet för språk och folkminnen, Uppsala) för resor i samband med materialinsamling för forskning om ”årsgång”.

Fil. dr Karin Ojala (arkeologi, Uppsala universitet) för fältarbete inom projektet ”Bronsålder vid Norrlandskusten”.

"Hedared". Foto: Anders Roland, Västergötlands museum.