Den 29 november 1957 högtidlighöll Akademien i  sin beskyddares H. Maj:t Konungens och sina första hedersledamöter Deras Kungliga Högheter hertigarnas av Halland och Södermanland närvaro 25-årsminnet av sitt stiftande. Herr Stenberger höll sin inträdesföreläsning om ”Äldre forntidsbebyggelse i Sverige” och H. Maj:t Konungen delade ut Akademiens stora guldmedalj till Anders Diös, Akademiens skattmästare, och silvermedaljer till folkskolläraren Sixten Bengtsson ("Västgöta-Bengtsson") och skogsförmannen Otto Blixt. Under sammanträdet kungjordes vidare att ett antal av Akademiens stödjande ledamöter överlämnat bidrag till inköp av Gotlands nations gamla nations nationshus vid Klostergatan, som därmed kunde förvärvas. 25-årsminnet hölls i universitets aula.

Under 25-årsfirandet och den därpå följande middagen hölls en rad tal. Talet av Akademiens preses, Dag Strömbäck, finns publicerat i Saga och sed 1957. I tidskriften finns även talet som Akademiens sekreterare, Jöran Sahlgren, höll.

Torsten Ordéus vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala närvarade under 25-årsfirandet. Han spelade in delar av Strömbäcks och H. Maj:t Konungens tal. Inspelningen, som numera förvaras i Institutet för språk och folkminnens samlingar, går att lyssna på nedan:

Ladda ned som mp3-filer:
Spår 1: Tal av Akademiens preses, prof. Dag Strömbäck (Isof, acc: gr07679:b2).
Spår 2: Fortsättning av Strömbäcks tal; H. Maj:t Konungens utdelning av medaljer; Kungl. Vetenskapsakademiens gratulationer genom prof. Robin Fåhræus (Isof, acc: gr0780:a).
Spår 3: Svenska Akademiens gratulationer genom prof. H.S. Nyberg; Uppsalastudenters gratulationer till H. Maj:t Konungen; H. Maj:t Konungens tal (Isof, acc: gr07680:b).
Spår 4: Fortsättning av H. Maj:t Konungens tal; (Isof, acc: gr07681:a).
Spår 5: Fortsättning av H. Maj:t Konungens tal; reportage från Ekot (Isof, acc gr07681:b1).

Ladda ned som pdf-fil:
Dag Strömbäcks och Jöran Sahlgrens tal.

Inspelningarna är publicerade med tillstånd av Institutet för språk och folkminnen.