Kågeträskdagboken är tillkommen mellan 1891 och 1901 på Anten-Ors gård i Kågeträsk i norra Västerbotten. Den är skriven av de två systrarna Greta Dahlqvist (1859–1947) och Lovisa Dahlqvist (1862–1938). Dagboken är publicerad i Akademiens skriftserie Folklivsskildringar och bygdestudier 21:2. Ett antal utdrag från varje dagboksår har tolkats och lästs in på nutida skelleftemål av Marianne Folkedotter, Västerbottens museum. Tanken är att man genom uppläsningarna ska kunna få en viss uppfattning om hur dagboksskribenterna talade. En förteckning över de inlästa dagboksutdragen återfinns på s. 477 i den tryckta boken.

Kågeträskdagboken. En västerbottnisk dagbok 1891–1901 med kommentarer. Vol. II. Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Ulf Lundström (red.). 2022.

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901 
1901 - talspråk